<body onclick="dynOutline()" language="Javascript1.2">

ضرورت تعریف مأموریت

(مدتی است که در گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس به فکر برنامه‌ریزی برای گروه هستیم. این برنامه‌ریزی مستلزم تعریف مأموریت و اهداف برای گروه است. متن زیر را در بیان ضرورت انجام چنین کاری تهیه کرده‌ام.)

در چند سال اخیر شاهد تأسیس و راه‌اندازی دوره‌های خاکشناسی در مقاطع مختلف در بسیاری از دانشگاههای کشور بوده‌ایم. این در حالی است که سئوالات جدی در رابطه با نحوه تأثیرگذاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خاکشناسی در مدیریت منابع آب و خاک کشور وجود دارد. در حال حاضر گروههای خاکشناسی موجود بدون توجه به نیاز کشور، محصولات تقریباً یکسانی را به جامعه ارائه می‌دهند. شاید این موضوع برای دوره‌های کارشناسی خاکشناسی پذیرفته باشد، اما توجه به نیازهای تخصصی و تحقیقاتی و مشکلات موجود در کشور برای برنامه‌ریزی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری امری اساسی است. بسیاری از دپارتمانهای خاکشناسی در دانشگاههای معتبر دنیا نه تنها مأموریت و اهداف خاصی برای خود تعریف می‌کنند، بلکه هر چندسال یک‌بار با توجه به تغییر و تحولات در علوم و همچنین نیازهای جامعه، در این برنامه‌ها بازنگری می‌کنند. مروری بر مأموریتهای تعریف شده برای دپارتمانهای خاکشناسی در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این مأموریتها یکسان تعریف نشده‌اند، بلکه هریک از آنها بسته به شرایط خاص خود، مأموریت و قالب متفاوتی برای خود تعریف کرده‌اند.

مشکلات عدیده‌ای در رابطه با منابع آب و خاک در کشور ما وجود دارد. نمی‌توان ادعای تربیت نیروی متخصص در کشور را داشت، اما به این مشکلات بی‌توجه بود. از طرف دیگر نمی‌توان در دانشگاه صرفاً ادعای تربیت نیروی انسانی داشت. در دنیای امروز نقش دانشگاه‌ها فراتر از آموزش صرف است. آیا گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس می‌خواهد مشابه گروههای دیگری باشد که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود؟ این گروه چه چشم‌انداز و مأموریتی را برای خود متصور است؟

تعریف جایگاه خاص برای گروه خاکشناسی در کشور و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن داری مزیتهای متعددی است:

  1. گروه نسبت خود را با جامعه و نیازهای آن به طور شفاف بیان می‌کند.
  2. حرکت گروه رو به جلو و هدفمند خواهد بود.
  3. امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (انسانی) گروه با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده گشترش خواهد یافت.
  4. میزان موفقیت گروه با توجه به اهداف و مأموریت تعریف شده قابل ارزیابی می‌باشد.
  5. امکان جذب حمایت‌های مادی و معنوی از دانشگاه و دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی کشور افزایش می‌یابد.
  6. برنامه‌ریزی برای گروه تبلیغی خواهد بود برای جذب دانشجویان مستعد و علاقمند

مقدمه فوق در بیان ضرورت تعریف مأموریت برای هر نوع گروه آموزشی و پژوهشی است و محدود به گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس نمی‌شود. در مطلب فردا به حوزه‌های تأثیر گذار بر انتخاب مأموریت اشاره خواهم کرد.