<body onclick="dynOutline()" language="Javascript1.2">

مزیت کنگره علوم خاک

در این چند روز گذشته کنگره علوم خاک در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد. موقعیت مناسبی بود برای آشنا شدن با بعضی از دانشجویانی که کارهای خوبی را در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری انجام داده‌اند. اما نکته بسیار مثبت این کنگره برای من دیدن دوستان و همکاران و از همه مهمتر دانشجویان قدیمی است. بعضی از این دانشجویان را سالها بود که ندیده بودم. واقعن از دیدن آنها خوشحال شدم. شاید اغراق نباشد اگر بگویم که نسبت به دانشجویان احساس استادی ندارم و ترجیح می‌دهم با آنها دوست باشم. و به همین دلیل است که از دیدن آنها اینقدر خوشحال می‌شوم. نمی‌توانم بگویم نسبت به همه آنها احساس یکسانی دارم ولی در اینکه آنها را دوست دارم هیچ شک ندارم.

فردا دارم برای یک هفته می‌روم مشهد. برای همه این دوستان خوبم دعا می‌کنم. اگر خدا قبول کند.