<body onclick="dynOutline()" language="Javascript1.2">

دعای عید فطر

نمی‌دانم از روزه گرفتن دستاوردی داشته‌ام یا نه. گزافه نیست اگر بگویم نه. اعتراف به تهی‌دستی معنوی ناشی از شکسته نفسی نیست. مهم‌ترین دلیل اینکه که چشم به راه پایان این ماه و آمدن عید فطر بودم.

اما جدا از اشتیاق به پایان یافتن روزه، عید فطر را دوست دارم. حرکت جمعی صبح روز عید، نماز جماعت در فضای باز در هر کوی و برزن، حضور مردم از قشرهای مختلف به دور از گرایش‌های سیاسی و اشتراک این عید با دیگر مسلمانان، جملگی حال و هوای دیگری را به این روز می‌دهد. به معنای واقعی احساس عید می‌کنم. دعا کردن در این روز را به دعا کردن در روزهای غم و عزا ترجیح می‌دهم. چه خوب می‌شد وقتی دعا می‌کنیم لبخند بر لبانمان جاری باشد و اشک شوق در چشم داشته باشیم، و نه اینکه بر سر خود بکوبیم و اشک غم بریزیم.

این است مهمترین دعای من در روز عید فطر:

خدایا از تو ممنونم که نعمت داشتن دوستی مثل بهروز را به من عطا کردی. روحش را شاد کن و به من کمک کن از او درس بگیرم و قدر او را از طریق محبت به دیگران بیشتر بدانم. امیدوارم همانند او برای دیگران دوستی ساده و بی‌توقع باشم.